3บรรทัด (2)

posted on 10 Dec 2010 11:42 by iammoji
เราควรแยกให้ออกระหว่าง
สัญชาตญานทางเพศ
กับความรัก.

Comment

Comment:

Tweet

มันก็ต้องแยกเป็นคนๆไปน่ะ

คำว่า สัญชาตญานทางเพศ กับ ความรัก
แต่ละคนให้ความหมาย นิยาม ตลอดจนเข้าใจมันไม่เท่ากัน

จึงทำให้เอะอะหลายคนก็มักบอกว่ามันคือ 'ความรัก'
ทั้งที่ความเป็นจริง มันอาจจะเป็นแค่สัญชาตญาน(ความต้องการ)ทางเพศก็เป็นได้

อยู่ที่ว่าคนเราให้ค่ากับมันแค่ไหนนั่นเอง..surprised smile

#2 By Moji on 2010-12-10 13:19

เเยกยังไงอะคะ

#1 By scissorly on 2010-12-10 13:09